- Проект за преквалификация на предсрочно освободени военнослужещи 2003 г.
- Проект за компютърно обучение на екперти от Агенцията по вписванията 2005г.
- Езиков Европейски проект на тема "Културното пресичане в света на модата", съгласно договор №04-С01-LP-05, Център за развитие на човешките ресурси – Национална Агенция "Сократ" (2004-2005г.).
- Езиков Европейски проект на тема "Изкуството в рисунки и модели", съгласно договор на Център за развитие на човешките ресурси – Национална Агенция "Сократ". (2004-2005, 2005-2006, 2006-2007).
- Езиков Европейски проект на тема "Разпространение на регионалното наследство от Изток към Запад", съгласно договор на Център за развитие на човешките ресурси – Национална Агенция "Сократ" (2002-2003, 2003-2004, 2004-2005).
- Езиков Европейски проект на тема "Културни традиции и национални костюми", съгласно договор на Център за развитие на човешките ресурси – Национална Агенция "Сократ" (2002-2003, 2003-2004, 2004-2005).
- Програма за развитие на ООН - Проект за компютърно обучение на държавната администрация - в общини - Велико Търново, Г. Оряховица, Лясковец, Златарица, Сухиндол, Павликени, Елена, Полски Тръмбеш, Стражица и Свищов (2006-2007 г.)
- Проект "Телецентрове" (2004-2009г.)
- BEST Български образователен портал.
- Координатор по проект: Квалификационно обучение по компютърна графика 2006г.
- Проект "Как да извървим пътя към успеха?" 2012г.

Go to top